Over mij

PORTFOLIO

Door middel van eigenzinnigheid en mijn passie voor design probeer ik de wereld stapje voor stapje op te fleuren.

Over mij

IN HET KORT

SOORT PROJECT
Afstudeeropdracht voor Avans Hogeschool

PRODUCT
Een stappenplan waaier

CONTEXT
Influencers verspreiden onrealistische ideaalbeelden via social media, wat leidt tot onzekerheid (FOMO, vergelijking, zelfobjectivering en perfectionisme) bij jongeren en met name middelbare scholieren, aangezien zij in die periode veel veranderingen en sociale druk ervaren.

De onderzoeksdoelstelling was daarom om inzicht te krijgen in de positieve en negatieve kanten van social media (influencers) + hoe dit in verband staat met middelbare scholieren en hun (negatieve) eigenwaarde, om vervolgens een passend(e) methode/techniek/middel te ontwerpen, waarbij het probleem op een luchtige en speelse manier wordt aangekaart en aangepakt.

MEER GRAFISCH DESIGN